Teambuilding

TEAMBUILDING & WELLNESS

Do you want to improve the social wellbeing at your workplace?

Make the employees get to know each other better?

Invest in the wellness of the staff around you?


Then a teambuilding day in the nature is perfect! Typical content for our events is:


- teambuilding and community activities

- hiking

- BBQ 

- nature experiences

- cultural experiences (castles, history, Swedish culture and norms)

- games, fun & competetions!


Talk to us and we will set something up especially for your organization!

Customer reviews (in Swedish)

GameHabitat svenska

"För oss är community a och o. Genom språkkurserna och relaterade aktiviteter bygger deltagarna kännedom om svensk kultur samt nya bekantskaper och nätverk.


Vår interna utvärdering visade på lysande resultat! Alla var nöjda, och höga betyg rakt igenom."


Peter Lübeck, VD


SOECO Dalby

Vilket mervärde har ni fått i er organisation genom samarbetet med inLingo?


"Personal som behärskar svenskan bättre. Minskade klyftor mellan personalen. Färre missförstånd. Det blir en investering i vår personal som blir mer lojal mot sitt företag. Bra med uppföljning och rapport efteråt."


Tor Sjödin, VD

Massive Malmö svenska

Hur upplevde du svenskkursen med inLingo?


Läraren var schysst, kursen var jätteroligt, och det var kul att träffa andra inom spelindustrin i Malmö.


Vad var det bästa med kursen?

Att kursen var anpassad efter våra behov och att vi gjorde många olika saker förutom det som stod i kurslitteraturen.


Aaron, kursdeltagre B2/C1

Softhouse Malmö svenskkurs

Berätta om samarbetet med inLingo!


"Enkel dialog, omtyckt lärare. Svenska språket är viktigt för att våra konsulter ska kunna kommunicera med kund obehindrat och komma in i företagskulturen, ökad delaktighet. Ger också konsulterna ett större utbud av spännande uppdrag." 


Therese Brahed, konsultchef

Fluido svenska Göteborg

Vad tyckte du om inLingos svenskkurs?


"Min generella erfarenhet från kurserna var bra. [Läraren] fokuserade verkligen på att få detaljerna rätt, tex vad gäller uttal, så att man inte behöver lära om på nytt sedan. Det var väldigt bra."


Reena, kursdeltagare A1


Repamera svenskkurs

Vilken nytta har Repamera haft av att samarbeta med inLingo?


"Samarbetet har förbättrat kommunikationen inom verksamheten. Gör att fler problem kan lösas direkt av enskild medarbetare, utan behov av att jag/kollegor är på plats"


Berätta om upplevelsen med en besökande svensklärare hos er! 

"Mycket god. Bra behovsanpassning och bra blandning proffessionellt & personligt."


Henning Gillberg, grundare

Coherence svenska

Vad var det bästa med kursen?


"Möjligheten att använda språket på ett kreativt sätt, t.ex. genom att skriva dikter.


Saknades något? Om ja, vad?

"Fortsättning :)"


Tadej, kursdeltagare B2/C1


Tarsier Malmö Swedish

Hur upplevde du svenskkursen med inLingo?


"Intensiv och rolig kurs, man blir mycket aktiverad och får mycket mer aktivt ordförråd. Mångsidig undervisning och en engagerad lärare som är mer än villig att forma undervisningen efter studenterna. 


Vad var det bästa med kursen?

Nya internationella vänner som också är intresserade av språk och svensk kultur (och att skratta)." 


Anna, kursdeltagare B2/C1